Utvändig renovering av Söderfors Herrgård

Utvändig renovering av Söderfors herrgård

Vi genomför en utvändig renovering av Söderfors Herrgård, dvs. vi tvättar fasaden, lagar och kompletterar puts. Skorstenen kommer att lagas samt sidstycket på trappan ska lagas. Samtliga fönster kommer att renoveras.

Projektet är beställt av…… Castellum och United Spaces.

Under byggtiden finns det två befintliga hyresgäster i huset, Norrgavel som säljer möbler och inredningsartiklar samt restaurangen Frenchi.

Projektet innebär att vi ska bygga om och anpassa våningarna för ett kontorshotell. Ett våningsplan skall byggas till samt en hel del renovering av gamla kontorslokaler. Vindsvåningen skall få nya fönster och kontorsytor skall skapas.

Projektet beräknas vara klart i oktober.

Rosendals Bygg AB arbetar med ombyggnad och renovering av kontors- och butikslokaler. Våra kunder är och har varit fastighetsbolag, privata fastighetsägare. vi arbetar inom samtliga entreprenadformer och har drivit många framgångsrika samverkansprojekt.
Renovering och ombyggnad av kulturbyggnader och k-märkta byggnader är en av våra nischer. Vi har stor kompetens gällande mur – och putsarbeten enligt gamla metoder.