Rosendals Bygg AB har i samband med grund-förstärkning av Gamla Tingshuset utfört en golv- och bjälklagsrenovering.

Arbetet påbörjades i sep 2017, till en början skulle det endast återställas efter själva grundförstärkningen men i och med detta
upptäckte man att en stor del av bjälklaget var i sådant dåligt skick att det måste bytas ut.

Trossbotten och isolering är utbytt i samtliga ”kalla utrymmen”. Bjälkar är utbytta där behov fanns.
Vid överlämnandet juni 2018, återstår golv-slipning samt behandling av golven i samtliga rum där golven blivit utbytta.