Rosendals Bygg AB

Rosendals Bygg AB bildades år 2003 och ägs och drivs av VD Daniel Rudström. Företaget, med en omsättning på cirka 50 Mkr/år, har cirka 25 anställda byggnadsarbetare och tjänstemän.

Det är många delar i ett projekt och vi är många som är delaktiga. Att veta sitt ansvarsområde och även vad som förväntas av respektive arbetsroll gör att arbetet i projekten fortlöper smidigare. Vi lägger stor vikt vid att kunden alltid ska känna sig trygg och involverad i projektet. Det innefattar ekonomisk styrning/uppföljning och att vi dokumenterar att samtliga ställda krav i projektet uppfylls.

I vårt kvalitetssystem är arbetsberedningar, egenkontroller och egna besiktningar en del av vår projektstyrning. I alla våra projekt, små som stora, tillhandahåller vi tjänster som präglas med hänsyn och omtanke till miljön. I vår verksamhet strävar vi efter att använda miljöanpassade lösningar och material, och att noga planera hanteringen av byggavfall samt att verka för ett miljövänligt byggande.

Helhetslösningar

Vi arbetar inom samtliga entreprenadformer och har genom åren drivit flertalet framgångsrika samverkans- och partneringprojekt. Vi har idag ramavtal med flera större fastighetsägare och beställare.

Flexibilitet

Vår verksamhet omfattar till största del ombyggnader och anpassningar av kontors- och butikslokaler. Arbetet sker ofta med kvarsittande hyresgäster, varvid stor vikt läggs vid visad hänsyn till pågående verksamhet.

Kompetensbredd

Vi har en lång tradition av renovering av kulturbyggnader där Uppsala domkyrka, Skokloster, Dekanhuset, Observatoriet och Forsmarks bruk är några exempel på utförda projekt i vårt närområde.