Daniel Rudström,
VD

Telefon: 070-421 43 07
E-post: daniel.rudstrom@rosendals.se

Mona Uppsten, Ekonomi

Telefon: 070-421 43 04
E-post: mona.uppsten@rosendals.se

Maria Egerhäll, Projektledare

Telefon: 070-421 43 19
E-post: maria.egerhall@rosendals.se

Michael Johansson, Projektledare

Telefon: 070-421 43 12
E-post: michael.johansson@rosendals.se

Malin Lindman, Projektadministratör

Telefon: 070-421 43 02
E-post: malin.lindman@rosendals.se

Daniel Götesson, Service

Tel: 070-421 43 92
E-post: daniel.rosendalsbygg@gmail.com

Anna Hägerström, Förråd/Maskin

Tel: 070-421 43 53
E-post: anna.hagerstrom@rosendals.se


Kontaktuppgifter Rosendals Bygg AB

Rosendals Bygg AB
Stålgatan 23
754 50 Uppsala
info@rosendals.se

Organisationsnummer: 556632-6566


Kontaktformulär