Om Rosendals Bygg

Rosendals Bygg är ett byggföretag som startade 2003 genom ett förärv av byggverksamheten i Rosendals Bygg & Installations AB. Företaget har en lång tradition av renovering av kulturbyggnader samt ombyggnader av offentliga lokaler. Verksamheten idag omfattar även ombyggnader och anpassningar av kontors- och butikslokaler. Vi arbetar inom samtliga entreprenadformer och har drivit ett flertag framgångsrika samverkansprojekt.

Verksamheten består av 5 tjänstemän samt ca 25 snickare, betongarbetare och murare och drivs från våra lokaler på Stålgatan 23.

Kulturrenoveringar

En av våra nischer är renovering och ombyggnad av kulturbyggnader och K-märkta byggnader. Vi genomför årligen ett antal kyrkor med tyngdpunkt på fasadrenoveringar då vi har en stor kompetens gällande mur- och putsarbeten enligt gamla metoder. Arbetet utförs alltid med egen personal och med i samverkan med beställare samt olika antikvariska kontrollanter och instanser.

Våra kunder

Ett urval av våra kunder: Castellum Mitt AB, Svenska Kyrkan, Akademiska Hus AB, Skandiafastigheter Uppsala, Polismyndigheten, Upsala Nya Tidning m.fl

Kontakt

 

Hitta oss!

STÅLGATAN 23
754 50 Uppsala
Uppsala län
018-30 43 00

Namn*

Epost*

Ämne

Ditt meddelande